ARTA EDUCATIEI

EXPLORATORI CENT AI ARTEI CUNOASTERII

ARTA  DE  A  DOBÂNDI  CUNOŞTINŢE

 

 

Calitatea de dascăl implică necesitatea unei profunde sensibilităţi asupra substanţei umane,   pe lângă cunoaşterea în esenţă a problematicii disciplinei predate şi a tuturor disciplinelor adiacente acesteia. 
Motivaţia acţiunilor din cadrul proiectului

?n sistemul marcat de  standarde impuse, creativitatea dasc?lului const? ?n a modula principiile sale pe linia marcajului impus, f?r? a diminua substan?a  logic? a  con?inutului ?tiin?ific.

G?sindu-m? ?ntr-o  ?coala cu interest sc?zut pentru disciplina predat? am fost determinat? sa g?sesc metode de  evaluare diversificate, pentru a nu periclita situa?ia ?colar? a elevilor. De la aceast? motiva?ie,  oarecum jenant?, am ajuns s? realizez un proiect jude?ean, apoi  regional , iar ?n prezent  na?ional: Proiectul "Eco-Fizica".

Proiectul, ini?ial g?ndit doar pentru proiecte tip macheta func?ional?,  jocuri cu suport de func?ionalitate bazat pe fenomenele fizice studiate, respectiv articole privind istoricul descoperirilor ?n domeniul fizicii, a fost extins prin crearea de reviste pe tematici diferite, incluz?nd toate domeniile de interes cultural ?i ?tiin?ific. Astfel, proiectul a devenit crosscurricular ?i aria de interes amplificat?. 

Prin acest proiect am urm?rit stimularea g?ndirii creative, a form?rii deprinderilor de documentare, selectare ?i centralizare a informa?iei. De asemenea se creeaz? deprinderea de evaluare a calit??ii produsului finit ?n raport cu cerin?ele proiectului surs?, eventual a exemplific?rii incluse prin imagini de c?tre autorul articolului. Evaluarea va include amprenta proprie asupra proiectului, prin personalizarea sau completarea proiectului cu alte p?r?i func?ionale sau crearea unui nou proiect pe baza mai multor surse prin combinarea informa?iilor ?i crearea unui design adecvat. Fiecare proiect, prin latura artistic? a design--ului,  trebuie s? eviden?ieze scopul acestuia ?i s? includ? ?n explica?ii suportul ?tiin?ific al func?ionalit??ii acestuia. 

Pentru a cre?te motiva?ia elevilor de a participa la acest proiect ?i ?n vederea cre?terii calit??ii lucr?rilor executate am ini?iat un proiect de parteneriat ?ntre institu?ii ?colare liceale ?i gimnaziale, proiect numit " Dinamica min?ii ?n studiul fenomenelor fizice" . ?n cadrul acestui proiect am colaborat cu profesori de fizic? care manifest? respect ?i responsabilitate ?n predarea acestei discipline, fiind dispu?i a se implica ?n munca de crea?ie  al?turi de elevii pe care ii coordoneaz?. Fiecare a profesor a contribuit cu ac?iuni proprii, iar  finalitatea a constat ?n expunerea lucr?rilor create ?n cadrul evenimentului expozi?ional "Eco-Fizica" . 

?n acest context, doresc sa men?ionez contribu?ia deosebit? a d-nei profesor Ana Elena Pu?ca?, ?coala  General?  cu Clasele I-VIII "George Co?buc" Baia Mare,  administratorul  site-ului  http://projectfiz.wikispaces.com .

Pe Langa contribu?ia adus? ?n promovarea proiectului, d-na profesor a la contribuit la editare  proiectului de parteneriat ?i a materialului the diseminare:

 Raport sintetic al  proiectului "Dinamica min?ii ?n studiul fenomenelor fizice" 

Promovarea proiectului. 

Proiectul ?n anul ?colar 2007-2008 

 Proiectul ?n anul ?colar 2008-2009

 

 Proiectul ?n anul ?colar 2009-2010 

 

 


Members Area

INREGISTRARE :

Bine ati venit !

Scopul acestui Site este de a face cunoscute actiunile din cadrul Cercului de fizica al Colegiului Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare si din cadrul parteneriatului regional " Dinamica mintii in studiul fenomenelor fizice", pentru a mari numarul de participanti la actiunile prezentate si a diversifica activitatile. Asteptam colaborare in domeniul fizicii, chimiei si informaticii.


Newest Members

Twitter

Recent Photos

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts