ARTA EDUCATIEI

EXPLORATORI CENT AI ARTEI CUNOASTERII

DATE REFERITOARE LA CONCURSUL DIN CADRUL PROIECTULUI "ECO-FIZICA"

REGULAMENT DE PARTICIPARE  

 LA CONCURSUL

„TEHNICA VIRTUALĂ ŞI DE PROIECTARE  ÎN EDUCAŢIE”

Informaţii valabile pentru toate secţiunile concursului

 Condiţii de participare:

 • Înscrierile se vor  face prin trimiterea concomitent la adresa de  e-mail  [email protected]  a formularului de înscriere (Anexa nr. 2), a chitanţei scanate – dovadă a  achitării taxei de participare, a declaraţiei de autenticitate a lucrării (Anexa nr.1), precum şi a lucrărilor cu care participă la concurs fiecare concurent.
 •  Data limită a înscrierii este 28 aprilie 2011.
 •  Lucrările înscrise vor fi însoţite de un rezumat (editare în pagină format A4 cu caractere 12 la un rând şi jumătate ) de cel mult o pagină , precum şi de fotografia proiectului, respectiv a echipei de autori.  Se va preciza software necesar prezentării lucrării.
 •  Se va achita taxa de participare este de 20 RON pe autor Secţiunea I şi 20 RON pe lucrare  secţiunea II – taxă care include costurile de organizare, diplomele de participare/premii, costul DVD-ului şi taxele poştale. Taxa va fi trimisă prin virament bancar în contul deschis la TREZORERIA Baia Mare, cod IBAN RO81TREZ4365004XXX000089, cod fiscal : 3694942.  Pe chitanţă se va preciza nume, prenumele şi adresa expeditorului, precizându-se pentru Concursul „Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB2.0 la clasă” respectiv „Utilizarea tehnicilor IT  în prezentarea proiectelor de fizică”.

Alte informaţii:

 •  Fiecare participant direct îşi va suporta cheltuielile de cazare şi masă – oferte veţi primi de la organizatori, după înscriere.
 •  Pentru persoanele cu participare indirectă, lucrările  realizate trebuie scrise pe DVD şi expediate până la data de 28 aprilie 2011, pe adresa şcolii organizatoare: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, str. Progresului, nr. 45, cod poştal: 430291, Baia Mare,  Maramureş, România [pt. prof. Carmen Mureşan], cu menţiunea „Pentru CONCURS - secţiunea I/II”, precum şi în format electronic pe adresa [email protected].
 • Participanţii indirect la concurs vor primi diploma şi DVD-ul prin poştă. Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greşit pe fişa de participare.
 • Datele personale şi de contact de pe fişa de participare sunt strict confidenţiale.
 • Toţi participanţii vor primii o diplomă de participare avizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Casa Corpului Didactic, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, eventual Primăria Municipiului Baia Mare.

CRITERII DE EVALUARE

Concurs „Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB2.0 la clasă”

Criteriile de evaluare corespund standardelor impuse de CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual).

1.      Concepte şi idei moderne abordate (max. 5 puncte)

2.      Tehnologii folosite şi implementate (max. 5 puncte)

3.      Originalitatea conţinutului (max. 5 puncte)

4.      Gradul de utilizare în prezent şi în viitor (max. 5 puncte)

5.      Gradul de testare şi verificare (max. 5 puncte)

6.      Metodologii şi standarde respectate (max. 5 puncte)

7.      Complexitatea de elaborare (max. 5 puncte)

8.      Mod de expunere  a conţinutului proiectului (max. 5 puncte)

Punctaj total maxim/ produs software =40 puncte

 REGULAMENT DE EVALUARE

       1.   Profesorii evaluatori au contribuţii în elaborarea de software şi în promovarea metodei învăţământului virtual.

         2.   Evaluarea se va realiza în două etape:

a.  prima etapă va fi realizată pe baza informaţiilor primite până la data limită on-line, pe baza criteriilor enumerate.

b. a doua etapă de  evaluare va urmării modul de expunere a proiectului de către participant: capacitatea de sintetizare a informaţiilor legate de proiect şi claritatea în exprimare verbală/ vizuală. (max.5 puncte).

3.    În urma stabilirii punctajului final se va face clasificarea lucrărilor şi se vor stabilii premiile.

 JURIZARE

Membrii comisiei de jurizare:

        prof. Maria Loghin, Inspector şcolar de specialitate pentru chimie – fizică

        prof. Gelu Todoruţ, Director Casa Corpului Didactic Baia Mare

        prof. Nelu Fănăţean, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare

        prof. Claudia Czripok, Colegiul Tehnic “Elisa Zamfirescu” Satu Mare

        prof. Claudia Radu, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”  Zalău

        prof. Ana Puşcaş, Şcoala Generală  cu Clasele I-VIII“George Coşbuc” Baia Mare

        prof. Natalia Nan, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare

CRITERII DE EVALUARE

Concurs „Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică/chimie”

Criterii referitoare strict la modul de utilizare a tehnicii IT în prezentarea proiectului:

 1. Adaptarea design-ului la obiectivul prezentării  -  template personalizat (max. 5 puncte)
 2. Mod de structurare a prezentării – etapele proiectului (max. 5 puncte)
 3. Claritatea explicaţiei în ceea ce priveşte paşii  în confecţionare şi mod de utilizare a produsulu –prezentare în imagini de lucru şi explicaţii(max. 5 puncte)
 4.  Evidenţierea procesului fizic/chimic din care decurge  funcţionalitatea proiectului – precizarea clară a modului de funcţionare pe baza legilor fizicii/ chimiei.(max. 5 puncte)

Punctaj total maxim/prezentare proiect =20 puncte

Criterii aferente proiectului realizat:

 1. Originalitate – modul de aplicare a cunoştinţelor în realizarea proiectului (idee novatoare şi design deosebit )- max.5 puncte
 2. Fiabilitate –rezistenţa în exploatare şi necesitate în utilizare (max. 5 punte)
 3. Funcţionalitate – uşurinţa în exploatare (max. 5 puncte)
 4. Design – latura artistică a proiectului (max. 5 puncte)

Punctaj total maxim/ proiect =20 puncte

REGULAMENT DE EVALUARE

      1.      Profesorii evaluatori care deţin proiecte nu vor evalua propriile lucrări!

2.      Prezentările pot utiliza software diferit: Microsoft Power Point, Filme, Pagini Web, etc.

3.      Prima pagină a prezentării trebuie să includă numele proiectului, numele realizatorului prezentării, numele membrilor echipei de proiectare a proiectului prezentat şi numele coordonatorului de proiect.

4.      Ultima pagină va conţine sursa de inspiraţie a proiectului- bibliografie.

5.      Evaluarea se va efectua în două etape- conform criteriilor de mai sus:

a.       Evaluarea prezentării produsului

b.      Evaluarea produsului - proiectului

6.      În urma stabilirii punctajului final se va face clasificarea lucrărilor şi se vor stabilii premiile pentru cele două evaluări: cea mai bună prezentare de proiect/ cel mai bun proiect.

7.      Premiile se vor acorda separat pentru învăţământul gimnazial şi învăţământul liceal.

8.      Fiecare proiect va fi însoţit de o declaraţie tip de autenticitate  a lucrării (Anexa nr.1) având semnătura coordonatorului de proiect.

9.      Proiectele care nu deţin prezentare nu vor fi incluse în lista de concurs!

 JURIZARE

Membrii comisiei de jurizare:

        prof. Aneta Carpov, Director Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare

        prof. psiholog Amelia Baciu - Inspector Şcolar proiecte educaţionale - activitate formală şi nonformală ISJMM

        prof. Doina Konta, Metodist la Casa Corpului Didactic Baia Mare

        prof. Carmen Mureşan, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare

        prof. Diana Dimirache, Director educativ Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare

        prof. Corina Paşcaniuc, Şcoala Generală cu Clasele I-VIII “George Coşbuc” Baia Mare

        prof. Carmen Hoban, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare

        prof. Măndiţa Baias, Şcoala Generală cu Clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir” Baia Mare

         prof. Rodica Moise, Liceul Teoretic German "Johann Ettinger" Satu  Mare   

 Declaraţie de autenticitate                                                       Formular de înscriere

Members Area

INREGISTRARE :

Bine ati venit !

Scopul acestui Site este de a face cunoscute actiunile din cadrul Cercului de fizica al Colegiului Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare si din cadrul parteneriatului regional " Dinamica mintii in studiul fenomenelor fizice", pentru a mari numarul de participanti la actiunile prezentate si a diversifica activitatile. Asteptam colaborare in domeniul fizicii, chimiei si informaticii.


Newest Members

Twitter

Recent Photos

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts