ARTA EDUCATIEI

EXPLORATORI CENT AI ARTEI CUNOASTERII

  Motto: Când imaginaţia creativă  este folosită  în scopuri nobile, NATURA comunică cu noi oferindu-ne inteligenţa necesară descifrării mirificului ... Început !

 Expoziţie/Concurs de proiecte educaţionale interdiciplinare

Perioada: 30.05-01.06. 2011 

Termen limită de înscriere: 20 mai 2011 

Înscrieri: vizualizaţi pagina detalii "Eco -Fizica " 2011 

-proiecte artizanale şi de creaţie proprie, reviste şcolare,auxiliare didactice, proiecte WEB 2.0-

 Activitate complexă de creaţie în care se dezvoltă gândirea interdisciplinară, proiectele implicând cunoştinţe din domenile:  ştiinţelor naturii,  matematicii,  TIC şi aplicaţii informatice, tehnologiilor, design-ului, limbă şi comunicare, marketing şi management, tehnoredactare şi  tehnicii de selectare a informaţiilor  din diferite surse.

Informaţii din proiect

Obiectiv  general 

Crearea premizelor în educarea, respectiv autoeducarea tânărului pe direcţia inovativ-creativă în studiului diferitelor problematici ştiinţifice, a utilizării noilor tehnici de informare/ prezentare a produselor realizate.

Argument

Inexistenţa unei motivaţii asupra studiului fizicii, m-a determinat să caut metode prin care elevul să înţeleagă fenomenele studiate de această disciplină într-un mod recreativ şi creativ. Educaţia fiind dobândirea artei de a utiliza cunoştinţele, metoda proiectelor  mi s-a părut ca fiind soluţia ideală. Prin această acţiune se dezvoltă o viziune interdisciplinară asupra fenomenelor studiate, iar prin editarea fişelor tehnice şi a prezentărilor power point sau video -aferente proiectului, se asimiliează cunoştinţe de marketing (tehnici de prezentarea produsului) participanţii dovedind competenţe de utilizare a tehnicilor informatice de comunicare şi prezentare. Prin proiectele de reviste şcolare se formează abilitatea în crearea unei imagini artistice asupra evenimentelor sau a unor subiecte de interes de grup, sau general şi se dezvoltă cunoştinţele de IT, parte importantă în procesul educaţiei generaţiei secolului XXI şi de asemenea, se creează aptitudini de sintetizare – structurare a materialelor informaţionale, latură necesară în munca de  cercetare şi documentare. De asemenea, se va revigora munca creativ – educativă în şcoală, prin schimbul de experienţă între profesorii şi elevii şcolilor participante, fapt care va genera o atitudine pozitivă, de real respect a  elevilor pentru munca de cercetare, respectiv pentru studiul fizicii- matematică aplicată, a progreselor înregistrate de această ştiinţă în beneficiul omului, a îmbunătăţirii nivelului de confort şi siguranţă. Se va realiza o informare asupra noilor tehnici de predare – învăţare prin combinarea cunoştinţelor  IT cu cunoştinţele dobândite în orele de predare a legilor fizicii.

Puncte tari:

 • Amploarea obiectivelor urmărite la nivel de proiect- exemplu de educaţie conform standardelor actuale impuse de nivelul cultural şi ştiinţific actual;
 • Educarea pe veriticală, prin participarea atât a şcolilor gimnaziale cât şi a liceelor;
 • Exemplificare prin lucrări ale profesorilor, constând în auxiliar didactic de calitate: portofolii, panouri de prezentare, site-uri sau blog-uri aferente proiectelor efectuate la nivel de şcoală.
 • Munca în echipă în vederea conceperii, funcţionalităţii, design-ului, fiabilităţii şi prezentării proiectelor, cu roluri bine definite pentru fiecare elev.
 • Interdisciplinaritatea inclusă atât în realizarea proiectelor tip machetă cât şi a celor prezentate în cadrul simpozionului la secţiunea profesori.
 • Educarea ecologică, nu doar prin simple prezentări ci prin modelarea unor machete funcţionale pe principiile mediatizate ale ecologiei.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a materialelor informative, căutare – selectare –structurare.
 • Stimularea gândirii creative şi formarea de abilităţi practice de utilizarea a materialelor pentru confecţionarea de proiecte cu funcţionalitatea dorită
 • Dezvoltarea laturii  estetice şi a respectului pentru artă  şi cultură, pentru cuvântul scris,  prin editarea în forma standardizată a evenimentelor de interes pentru grupul proiectului de revistă.
 • Conştientizarea, în cadrul comunităţii locale, a rolului muncii educative  în formarea tânărului ca entitate complexă şi creativă.

Grupul  ţintă :

 • Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă cei 300 elevi şi 25 profesori ai şcolilor gimnaziale şi liceale participanţi cu proiecte  
 • Grupul ţintă indirect sunt părinţii elevilor participanţi şi comunitatea locală
Rezumatul  proiectului

 

EXPOZIŢIE  Exploratori în arta creaţiei ştiinţifice pe secţiuni:

 

 •       „Inventică şi proiectare artizanală”- machete funcţionale artizanale şi de concepţie proprie,
 •        „În lumea Micilor-redactori”- expoziţie de reviste şcolare  
 •        „Imaginea muncii educative”-expoziţie de auxiliar didactic şi de promovare a imaginii fizicii ca disciplină curriculară.

 

 CONCURS  Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie, pe secţiuni:  

      Secţiune profesori „Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB2.0 la clasă”

      Secţiune elevi „Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică”(în această secţiune vor fi prezentate şi proiectele elevilor transmise on-line).

 

Durata proiectului

Proiectul se va desfăşura pe parcursul a 11 luni: Noiembrie 2010 -Octombrie 2011.

 •  Promovarea proiectului începând cu  01.11.2010
 •  Preluarea şi centralizarea listelor proiectelor şi lucrărilor -01 .03-03.04.2011 
 •  Efectuarea materialului publicitar şi a diplomelor-04-25 aprilie-2011
 •  Deschiderea expoziţiei-06 mai-2011 
   Inaugurarea expoziţiei Exploratori în arta creaţiei ştiinţifice-07.mai.2011, ora 18
  Prezentarea proiectelor 18,30
 •  Concurs  Tehnica virtuală  şi de proiectare în educaţie-07.mai.2011, ora 9
 •  Festivitatea de închidere şi premiere-08.mai.2011, ora 9
 •  Vizitarea oraşului-Muzeul de mineralogie, Muzeul de Istorie.
 •  Diseminarea proiectului-octombrie.2011

 

Members Area

INREGISTRARE :

Bine ati venit !

Scopul acestui Site este de a face cunoscute actiunile din cadrul Cercului de fizica al Colegiului Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare si din cadrul parteneriatului regional " Dinamica mintii in studiul fenomenelor fizice", pentru a mari numarul de participanti la actiunile prezentate si a diversifica activitatile. Asteptam colaborare in domeniul fizicii, chimiei si informaticii.


Newest Members

Twitter

Recent Photos

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts