ARTA EDUCATIEI

EXPLORATORI CENT AI ARTEI CUNOASTERII

Gânduri ale coordonatorului

Educaţia, proces complex şi permanent, iniţiat de părinţi şi personalizat prin autoeducaţie, pe baza experienţelor acumulate şi  a “statutului social ţintă” al individului, proces în care dascălul  are rolul artizanului personalităţii tânărului, prin exemplu personal şi modalităţile  de abordare a problematicii curriculare impuse:  abilitate şi creativitate generată de stăpânirea  tuturor cunoştinţelor în domeniul de activitate  şi domeniile adiacente, adaptare la noile cerinţe (forme noi de comunicare – implementare IT),  a respectului pentru  valorile autentice ale cunoaşterii umane !

Am gândit proiectul pentru ambele nivele de învăţământ (chiar trei aş fi dorit şi am avut un caz de participare clasele 1-4) pentru că fiecare „edificiu”  se construieşte pe o fundaţie, continuând cu paşii unui algoritm atent studiat şi implementat , fiecare pas având un rol esenţial asupra „rezultatului final”.

Tocmai, pe această idee, proiectul Eco-Fizica, are o valoare specială, aceea de a putea monitoriza pulsul sistemului educaţional, gradual, pe nivele (ciclul gimnazial şi liceal) şi generaţii (existenţa proiectului datând din anul şcolar 2007-2008) de elevi, respectiv dascăli (prin extinderea proiectului incluzând şi portofolii şi site Web 2.0).  

      Noutatea, în ceea ce mă priveşte, în anul acesta constă, pe lângă extinderea secţiunii de reviste şcolare cu lucrări tip colaje care să îmbine ştiinţa cu natura, conceperea unor lucrări ample în care unul din elevi crează macheta suport, iar alţi colegi realizează componentele cheie ale acesteia; de exemplu o fermă ecologică cuprinde o seră, o alimentare eoliană, animale şi legume, instrumente de construcţie şi extindere a lucrărilor (excavator hidraulic), fiecare componentă regăsindu-se pe macheta bază. Astfel se dezvoltă spiritul de echipă şi abilităţile de proiectare şi comunicare.

    În colajele gândite de mine pot fi incluse personalităţi ale domeniilor ştiinţe exact în peisajul naturi pe care aceştia  au încercat şi reuşit  să o modeleze.  

Proiectul Eco-Fizica 2013- Se remarcă prin lucrări în care imaginaţia artistică armonizează cu creativitatea ştiinţifică direcţionată pe evidenţierea respectului pentru natură . Ferma ecologică-bazat pe energia eoliană , Casa ecologică- bazată pe energia solară, Cuptorul solar sunt exemple de proiecte în acest sens, iar primele două fac parte din proiectele cu machetă suport amintite mai sus.

Proiecte  remarcabile prin impactul asupra tinerilor având  conotaţie ecologică, au fost : efectul drogurilor asupra sistemului nervos şi gustul înşeală. Cel dintâi determină rapiditatea cu care sunt transportate impulsurile de la un neuron la celălalt în urma ingerării unor droguri, iar cel de al doilea prezintă experimental efectul nociv al sucurilor comercializate.

MODIFICĂRI  ADUSE  PROIECTULUI 

Proiectul va fi centrat pe două secţiuni, noutatea fiind participarea în cadrul expoziţiei şi cu colaje descriind domeniul  abordat în proiect (la cererea elevilor):

EXPOZIŢIE  Exploratori în arta creaţiei ştiinţifice pe secţiuni:

      „Inventică şi proiectare artizanală”- machete funcţionale artizanale şi de concepţie proprie,

       „Comunicare artistică a cunoaşterii”- expoziţie de reviste şcolare şi lucrări artistice (grafică, artă fotografică) cu caracter ecologic sau ştiinţific .

       „Imaginea muncii educative”-expoziţie de auxiliar didactic şi de promovare a imaginii fizicii ca disciplină curriculară.

 CONCURS  Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie, pe secţiuni: 

      Secţiune profesori: „Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB2.0 la clasă”

      Secţiune elevi:  „Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică”  (în această secţiune vor fi evaluate doar proiectele elevilor participanţi în cadrul expoziţiei).

Aici noutatea constă în faptul că numai proiectele existente în cadrul expoziţiei pot fi premiate! Această corecţie este datorată obiectivului principal al proiectului:

Înţelegerea proceselor  naturale ce stau în spatele funcţionalităţii proiectului.

Invitaţie şi fişiere necesare înscrierii, a evaluării, şi declaraţia de autenticitate le veţi găsi pe site- aici 

Grile de notare

 

„Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică/chimie”-Prof. Carmen Silvia Mureşan

Nr. crt.

Puctaj

Criterii

Punctaj obţinut

Observaţii

Criterii referitoare strict la modul de utilizare a tehnicii IT

1

max. 5 puncte

Design

 

Adaptarea design-ului la obiectivul prezentării; personalizarea suportului de conţinut, claritatea imaginii, lizibilitate, ...

2

max. 5 puncte

Conţinut

 

Structurarea prezentării pe etapele proiectului: scopul/obiectivul proiectului,materiale necesare,etape de lucru în imagini, funcţionalitate, explicaţie pe bazele legilor naturii

3

max. 5 puncte

Suportul ştiinţific

 

Mod de expunere a legilor ştiinţifice implicate: claritate, simplitate, coerenţă.

Criterii aferente proiectului realizat

4

max. 5 puncte

Originalitate

 

Idee novatoare şi design deosebit-Mod de aplicare a cunoştinţelor în realiazrea proiectului.

5

max. 5 puncte

Fiabilitate

 

Rezistenţa în exploatare şi necesitate în utilizare

6

max. 5 puncte

Funcţionalitate

 

Uşurinţa în exploatare; complexitatea principiului construcţiei

7

max. 5 puncte

Design

 

Latura artistică a proiectului- impactul vizual deosebit de atractiv.

8

max. 5 puncte

Impactul asupra vizitatorului

 

Crează o stare de admiraţie, de extaz, de curiozitate, captează atenţia.

9

max. 5 puncte

Claritatea prezentării proiectului

 

Să se evidenţieze înţelegerea profundă a argumentului  ştiinţific, a legii/fenomenului care implică funcţionalitatea şi respectiv a modului de construcţie a dispozitivului prezentat

45 puncte

Total

0

 

„Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB2.0

la clasă” - Prof. Radu Claudia

Nr. crt.

Puctaj

Criterii

Punctaj obținut

Observaţii

1

max. 5 puncte

Design

 

Este bine să vă întrebaţi cum apreciaţi diferite site-uri şi de ce le preferaţi pe unele, altora.

2

max. 5 puncte

Conţinut

 

A fi responsabil pentru un website implică responsabilitatea pentru conţinutul acestuia: informaţii, instrumente, imagini, comunicare, etc. Trebuie să existe un plan pentru administrarea şi managementul conţinutului.

3

max. 5 puncte

Utilizabilitate

 

Care este relaţia dintre utilizator şi un sistem computerizat? Este website-ul creat pentru nevoile utilizatorilor? Au fost implicaţi aceştia în dezvoltarea website-ului? Aveţi un plan pentru a evalua utilizabilitatea? Sunt tutoriale pentru realizarea materialelor?

4

max. 5 puncte

Capacitatea de a învăţa

 

Dacă lucraţi în orientarea carierei şi folosiţi web-ul, sunteţi conştienţi de existenţa a diferite stiluri de învăţare? Este website-ul în cauză conceput pentru stiluri de învăţare diferite?

5

max. 5 puncte

Culori

 

Culorile sunt importante în diferite moduri; ele pot atrage atenţia asupra unor aspecte de conţinut, pot ajuta cititul etc. Anumite combinaţii de culori nu sunt potrivite pentru daltonişti. Culorile, utilizate corect, pot fi foarte utile, însă pot deveni un obstacol când sunt folosite fără discernământ.

6

max. 5 puncte

Standarde și metodologii

 

S-au folosit efectiv grafică/ video/ sunet şi alte oportunităţi multimedia pentru a comunica tema şi pentru a creşte interesul. S-a luat în considerare legea drepturilor de autor atunci când au folosit oportunităţi multimedia?

7

max. 5 puncte

Creativitate

 

Prezentarea se caracterizează prin trăsături unice, prin care se comunică aspecte şi perspective relevante, într-o manieră neuzuală sau surprinzătoare? Unele dintre metode  mai degrabă  distrag, decât susţin tema prezentată?

8

max. 5 puncte

Interactivitate

 

Conţinutul este editat nu doar de administrator, ci şi de utilizatorii sitului, care au posibilitatea să contribuie cu răspunsuri la sondaje, mesaje, ştiri, diverse materiale?

 

40 puncte

TOTAL

0

 

 

Parteneri în proiect

 

 Nr.crt.

PARTENERI IMPLICAŢI

RESPONSABILITĂŢI

1.                  

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”

Baia Mare

 Aplicant proiect.

 Coordonează toate activităţile proiectului, alături de profesori din cadrul parteneriatului „Dinamica minţii în studiul fenomenelor fizice”

 Asigură spaţiu de cazare în cămin

 Asigură loc de servire a mesei, în cantina şcolii

 Realizarea site: http://carmenmuresan.webs.com şi completarea site http://projectfiz.wikispaces.com

2.                  

Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Maramureş

 

        Promovarea proiectului pe site http://isjmm.ro şi pe formul profesorilor de fizică şi chimie  şi pe site-ul directorilor

        În  şedinţa de deschidere a activităţii, d-na Inspector de specialitate Chimie-Fizică, va expune impresiile sale cu privire la acţiunea actuală şi  la acţiunile anterioare.

        D-na Maria Loghin, Inspector de specialitate , va participa la evaluarea proiectelor completând chestionarele şi cartea de sugestii şi impresii aferentă acţiunii.

3.                  

Casa Corpului Didactic Baia Mare

        Asigură promovarea proiectului pe pagina web a CCD Maramureş http://www.isjmm.ro/ccd/index.htm

        Colaborează la coordonarea  elevilor  proiectanţi de reviste şcolare

        Participă la evaluarea proiectelor prezentate având un rol constructiv şi în modul de organizare şi documentare

        Semnează diplomele acordate participanţilor şi partenerilor.

4.                  

Inserv Media 

Baia Mare

        Popularizează acţiunea pe site-ul propriu cu imagini şi articole

        Participă la programul acţiunii şi filmează selecţiuni din momentele cheie

Publicaţie în ziarul local şi oferă indicaţii asupra posibilităţilor de promovare a proiectului 

5.                  

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

Baia Mare

 

      Asigură spaţiul expoziţional, panouri de prezentre, mese pentru exponate, videoproiecto şi panou de proiecţie.

      Asigură spaţiul pentru susţinerea lucrărilor simpozionului, cu materialele media necesare

      Promovează proiectul şi acţiunile pregătitoare: documentare, întâlniri ale Cercului de fizică CENT

      Publicarea activităţii pe site propriu http://www.bibliotecamm.ro/

      Prezenţa D-nului Director sau al unui reprezentant al Bibliotecii în deschiderea acţiunii cu un cuvânt de apreciere a activităţii desfăşurate.

6.                  

Şcoala cu clasele I-VIII „George Coşbuc"

Baia Mare

      Participare la evenimentul expoziţional şi/sau Simpozionul tematic anunţat cu lucrări originale şi care se includ în aria obiectivelor impuse de proiect.

      Partenerii vor trimite lucrările cu rezumat până la data stabilită şi vor structura proiectele secţiunile amintite în program, participând  la stabilirea criteriilor evaluării

      Vor participa la acţiunea de promovare a proiectului  prin adăugarea pe site-uri de specialitate şi personale a invitaţiilor primite, sau cu articole cuprinzând selecţiuni din activitatea anului precedent.

      Vor contribui la promovarea  la îmbunătăţirea proiectului cu sugestii  şi impresii.

Îşi vor exprima opiniile în cartea de sugestii a proiectului. 

Vor participa la diseminarea proiectului, exprimându-şi opiniile şi pe site-ul proiectului! 

Liceul Teoretic German "Johann Ettinger"

     Satu Mare

 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”

Zalău 

7.                  

Primăria Municipiului

Baia Mare

      Asigură promovarea proiectului prin mediatizare pe site-ul propriu http://www.baiamarecity.ro/iccurier.php

      Eventuala co-finanţare a proiectului prin acordarea sprijinului în realizarea diplomelor

      Participare la festivitatea de deschidere şi închidere, oferind premii speciale.

 

Activităţi propuse în ordinea desfăşurării

 

PROMOVAREA PROIECTULUI/ACTIVITATE DE CREAŢIE

1.   

Noiembrie- Decembrie 2012

Transmiterea invitaţiei, cu precizarea condiţiilor de participare, pe site-uri de specialitate, site-uri de socializare pe domenii de interes ştiinţific,  site-ul http://carmenmuresan.webs.com , www.proiectecent.webs.com , www.didactic.ro, www.scribd.ro, şi mass media . Reluarea activităţii cercului de elevi la nivel de şcoală.

2.   

20. 11. 2012-25.03.2013

 

  •         Reluarea activităţii cercului de elevi  la nivel de şcoală.
  •         Elaborare de proiecte pentru elevi
  •         Verificarea machetelor
  •         Elaborarea prezentărilor proiectelor
  •         Popularizarea site-ului de promovare cu acţiuni precedente şi proiecte realizate

 

3.   

20-25

Martie

        Termen final pentru primirea  listelor cu proiecte / nume/rezumate/ imagini ale proiectelor- nume  reviste/domeniu  şi imaginea copertelor, precum şi a adreselor site-urilor educaţionale înscrise în concurs, împreună cu o prezentare succintă a conţinutului, a nivelului educaţional şi a domeniului (ştiinţe, TIC, alte).

        Site-urile vor  fi  evaluate de profesorii participanţi în concurs pe baza criteriilor expuse pe site , exceptând propriile site-uri  !

4.   

27  Martie

        Ultima zi pentru ataşarea prezentărilor  proiectelor  pe site-ul aferent proiectului  , în vederea demarării sesiunii de evaluare pe baza criteriilor expuse pe site.

        Comisia de evaluare va fi alcătuită din profesorii coordonatori, care vor  evalua toate lucrările în afară de cele coordonate de dânşii şi profesori din domeniul tehnologii şi aria ştiinţe , din Instituţia organizatoare a concursului. Evaluarea va putea începe cu această dată şi rezultatele vor fi transmise prin mail coordonatorului pentru a fi centralizate.

5.   

26 – 31

Martie

Efectuarea materialelor publicitare (afişe/bannere/ pliante, diplome personalizate),  completarea informaţiilor pe site-ul proietului,  transmiterea invitaţiilor către mass media şi  parteneri în proiect.

DESFĂŞURAREA  PROIECTULUI

1.   

Luni

01 Aprilie 2013

ora 900- Primirea şi eventual cazarea participanţilor

 ora 1000 -11 30 - Aranjarea  lucrărilor în sala de expoziţie

ora 1200- Festivitatea de deschidere, urmată de inaugurarea   expoziţiei Exploratori  în arta creaţiei ştiinţifice pe cele trei secţiun i în “Salonul Artelor” al Bibilotecii Judeţene “Petre Dulfu” Baia Mare.

ora 1430  - 2000  Prezentarea proiectelor şi evaluarea prezentării-completarea grilei de notare de către Comisia profesorilor anterior selectaţi

2.   

Marţi

02 Aprilie 2013

ora 900-1130Continuarea prezentării proiectelor şi a evaluării prezentărilor în "Salonul Artelor”, repectiv prezentarea site-urilor  din secţiunea  Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”.

ora 1200-1400- Masa de prânz la cantina Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”

ora 1430-16 30

- Centralizarea  listelor  de evaluare de către coordonatorul de proiect şi  profesori colaboratori.

-Vizitarea oraşului sub îndrumarea unor profesori ai Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare

ora 1800- Activităţi recreative organizate

3.   

Miercuri

03 Aprilie 2013

ora 1200- Festivitatea de închidere

 

Members Area

INREGISTRARE :

Bine ati venit !

Scopul acestui Site este de a face cunoscute actiunile din cadrul Cercului de fizica al Colegiului Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare si din cadrul parteneriatului regional " Dinamica mintii in studiul fenomenelor fizice", pentru a mari numarul de participanti la actiunile prezentate si a diversifica activitatile. Asteptam colaborare in domeniul fizicii, chimiei si informaticii.


Newest Members

Twitter

Recent Photos

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts